متن وصیت نامه شهید علی محمد زاده


متن وصیتنامه شهید علی محمد زاده

بنام الله پاسدار حرمت خون شهیدان با درود وسلام به امام زمان (ْج) و نائب برحقش خمینی کبیر و با درودو سلام به شما خانواده عزیزم . پس از عرض سلام چند وصیتی بود که بود که بر روی کاغذ می‌آورم .اول از همه در مشکلات صبر را پیشهکنید و همیشه توکل به خدا داشته باشید در هنگام سختی ذکر خدا را به لب داشته و از خدا کمک بخواهید که سختی‌ها آسان می شود  و دیگر اینکه تا جائی که می توانید از گناهان دوری کنید . من وصیتی به آن صورت برای شما ندارم چون شما خانواده ای هستید که همچون شماها در جامعه کم است ولی ما قدر شماها را نداستیم و آنطور که شایسته شماها بود با شماها رفتار نکردیم فقط می خواستیم بگویم که من 18 الی 19 روز روزه قرض دارم و 20 روز هم برایم غاز قرص بکنید که اگر از من نمازی مانده باشد ادا شود . اگر از من ماند به کسی که روزه می‌گیرد یا نماز می خواند را بدهید و اگر چیزی ماند برای خودتان و اختیارش با خود شما است .
از خواهرانم می خواهم که پدر و مادر را تنها نگذارید و در مشکلات آنها را یاری کنید اگر شهادت نصیبم شد بعد از شهادتم شاد باشید و ضعف بر خود راه ندهید تاهین شادی شما مشت محکمی است بر دهان منافقین و در مجلس بعد شهادتم از کارهائیکه فقط باعث زحمت است و فایده ای ندارد خود داری کنید مجالستان طوری باشد که به مجلس جشن بیشتر شبیه  باشد در پایان بر همگیاتان آرزوی موفقیت در کارهایتان دارم و شما را به خدا می سپارم .
    به امید پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر جهانی و صدور انقلاب اسلامی به همه کشورهای جهان
                                         

((والسلام ))
7/4/65
علی محمد زاده

/ 0 نظر / 20 بازدید