هدف از رفتن به جبهه


2-شهید جواد ناظری :
       به خاطر مسئولیتی که بر دوشم از ریختن خون شهدا گذاشته شده میروم و هدفم نابودی کفر و یاری رساندن به برادران دیگر است .
3-شهید محمد ابراهیم صالح پور :
    هدفم یاری کردن دین خدا و رساندن خود و رساندن خود به صحن و سرای اباعبد الله الحسین است واگر در این راه شهادت نصیبم شد مایه افتخار است .چون شهادت انتخابی آگاهانه است و حرکت عاشق است به سوی معشوق ، وراه حق شهادت ، معلول شدن ، مفقود شدن ویا اسیر شدن دارد . وخون سرخ شهید است که بر شمشیرهای خصم پیروز است .
4-شهید محمود ناظری :
     هدف دفاع از قانون اسلامی و مرزهای سیاسی اسلام است و این راهی است که حسین (ع) پیموده ، و کلیه شهیدان از صدر اسلام گرفته تاکنون پیموده اند .
5- شهید حسین کیانی :
   هدفم  محافظت از اسلام وانقلاب اسلامی تا نگذاریم بیگانگان بر اسلام تسلط پیدا کنند .
6-شهید پرویز شرفی :
     هدفم  خدمت به اسلام وقرآن و لبیک به ندای امام امت وادامه راه شهدا از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی است .
7-شهید محمدرضا زین العابدین زاده :
   به خاطراحساس مسئولیتی که دارم و جنگیدن با کفار به جبهه می روم تادراین راه جان خود رابفروشم .امیدوارم که خداوند خریدار جانم باشد .
8- شهید محمد رضا دباغ :
   لباس رزم بر تن پوشیده و سلاح بر کف می گیرم و دعوت امام خمینی را لبیک می گویم  چون شهادت را سعادت بزرگی میدانم وبه این سخن استاد مطهری معتقدم که « شهدا شمع محفل بشریتند » .پس در هر جامعه ای جوشش خون است که در مردم آن جامعه جوشش و حرکت ایجاد می کند.
9- شهید حسن ایادی :
    به خاطر اسلام وقرآن به جبهه میروم وراهم فقط الله است و همانطور که امام خمینی فرموده اند :( ما باید این انقلاب وجمهوری اسلامی را به تمام جهان صادر کنیم.) واین کار به دست جوانان است .
10- شهید سید احمد محمودی :
      از زندگی دنیا گذشتم تا در آخرت زندگی خوبی داشته باشم وبه جبهه رفتم تا از اسلام وقرآن و مرزهای میهن اسلامی خود واز خونهایی که در این راه مقدس از صدر اسلام تاکنون ریخته شده دفاع نمایم . وبه ندای هل من ناصر ینصرنی  حسین (ع) که در 1400سال قبل در کربلا به زبان آورد پاسخ گویم .
11-شهید محمد رضا میداندار :
    امروز کربلای انقلابمان خون می خواهد میروم تا به یزید و یزیدیان زمان بفهمانم که شهادت بالاترین آرزوی ماست .میروم تا شاید نینوایی دیگر بیابم و در عاشورای دوران هدیه ناقابلی در راه پیروزی حق بر باطل و اسلام بر کفر به پیشگاه مولایم مهدی (عج) تقدیم نمایم  .
12- شهید محمود بیکی زاده :
     هدفم الله ویاری اسلام  ودین محمد (ص) و انجام وظیفه ای که بر دوشم است می باشد .

                                                                                                2
13- شهید محمدحسن برادران : 
این یک امتحان الهی است که از ما به عمل می آید چون خداوند بر همه اعمال ماناظر است .وهر کسی که از این امتحان الهی پیروزدرآید در دنیا وآخرت روزی خواهد داشت .پس در برابر امامانی که چندین قرن پیش بخاطر اسلام قیام کردند وجان خود را ازدست دادند بی تفاوت باشیم در روز قیامت از ما سئوال خواهد شد .
14- شهید خسرو تقی زاده :
     هم اکنون چون خداوند برای ما شیعیان علی (ع) امتحانی قرار داده است و میخواهد تمام مردم و مخصوصاًجوانان را مورد  آزمایش قرار دهد مشتاقانه و باکمال میل راهی جبهه های جنگ می شویم تا شاید بتوانیم خدمت کوچکی به مکتب اسلام و کتاب قرآن ومردم مسلمان ایران بنمایم .
15- شهید غلامعلی وطن پرست :
       من براساس احساس مسئولیت شرعی در این برهه از زمان که حفظ و بقای اسلام به دادن خون محتاج است تصمیم گرفتم تا در پیکار مقدس اسلامی شرکت کنم .وهدفم ادامه دادن را ه شهیدان ولبیک گفتن به ندای حسین زمان است .
16 - شهید سید جواد میر رضوی :
     ما برای اسلام و قرآن می جنگیم اگر شهید هم شدیم جایمان بهشت است و این دنیا قابل ندارد ونباید به فکر هواهای نفسانی خود باشیم .باید به آخرت هم بیاندیشیم .زیرا زندگی از آنجا شروع می شود .پس چه بهتر که از این دنیا دست خالی نرویم ودر این امتحان خداوند قبول شویم .
17- شهید جواد کاووسی :
      خدایا شاهد باش که من در راه کورکورانه قدم بر نداشتم و از روزی که تورابه یگانگی شناختم در قلبم جرقه ای از ایمان محمدی فوران کرد واز همه چیز گذشتم و به تو پیوستم .
18- شهید محمد حسن شیخی زاده :
   من با میل وایمان خودم رفتم تا به دشمنان اسلام بفهمانم که اسلام سازش پذیر نیست و به یاری خدا و به فرمان امام خمینی بت شکن این انقلاب را به تمام کشورها ومخصوصاً به کشور های اسلامی صادر خواهیم کرد .
19 – شهید سید ابوالفضل میرجلیلی :
       من هم اکنون که با شوق فراوان به جبهه حق علیه باطل میروم اول برای پیروزی اسلام می روم و اگر خداوند بخواهد درجه شهید را به من بدهند بر روی قبر من جوان ناکام ننویسید که به کام خود رسیدم .
20- شهید عبدالعظیم متولی حبیبی :
      من فقط برای خدا و رضای او قدم در این راه نهاده ام .این راهی است که خود او برای ما قرار داده است .کل نفسٍ ذائقه الموت وهمه کس چشنده مرگند پس چه بهتر مرگ جهاد در راه خدا باشد .
21- شهید سید جواد پر وانه جلیلی :
      بر ماست که به طور تمام عیار از کشور و مکتبمان که همان اسلام است دفاع کنیم وبر هر فرد مسلمان واجب است که اگر قدرت جنگیدن را دارد به صحنه پیکار برود واگر قدرت جنگیدن را هم ندارد از پشت جبهه رزمندگان را بامال خود یاری کند .
22- شهید شکر الله زارعی :
      هدفم از آمدن به جبهه الله ونظرم رسیدن به وجه الله بوده است .
23- شهید سید کاظم آقایی:
       از همه بهتر این است که انسان مرگ را شرافتمندانه انتخاب کند و مرگ انسان شهادت در راه خدا باشد
24- شهید محمد علی ناظری :
    شهید چمران سردار رشید اسلام در مورد مقام شهید چنین نظری داشت : « شکوه هستی در برابر شهید تسلیم وخاضع است .»
 25- شهید غلامعلی تقوایی:
    با عزمی استوار برای نابودی دشمن کمر همت بسته ام و تمام خطرات این راه را  به جان خریده ام و آماده برای نابودی دشمن شده ام .
26- شهید غلامحسین ز ارعی بیدسکان :
هدفم رضای خداست و امیدوارم تا جایی که توان دارم برعلیه دشمن زبون بکار گیرم وبه آرزوی بزرگم که شهادت در راه خداست نائل شوم.

/ 0 نظر / 130 بازدید