پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

شهدای دانشجو ی مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس

  شهدای دانشجو معلم مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس شهید نعمت‌ اسماعیلی‌ نام پدر:اسماعیل‌ محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای مصعبی‌ تاریخ تولد:06/03/45 تاریخ شهادت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 83 بازدید

شهدای دانشجوی مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس

شهدای دانشجو معلم مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس شهید نعمت‌ اسماعیلی‌ نام پدر:اسماعیل‌ محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای مصعبی‌ تاریخ تولد:06/03/45 تاریخ شهادت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید