شهدای دانشجوی مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس

شهدای دانشجو معلم مرکز تربیت معلم شهید مفتح فردوس

شهید نعمت‌ اسماعیلی‌

نام پدر:اسماعیل‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای مصعبی‌

تاریخ تولد:06/03/45

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : نامعلوم یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6401118

   

شهید علی‌ رحیمی‌

نام پدر:عبداله‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای بخش‌سرایان‌

تاریخ تولد:23/01/43

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت :بوارین منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان:بسیج گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6406638

   

شهید محمد ناصری‌

نام پدر:عباس‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای بخش‌بشوریه‌

تاریخ تولد:27/12/44

تاریخ شهادت :04/10/65

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :غواص‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :گلستان‌شهدا

کد شهید:6537375

   

شهید محمد رضا خاکساری مقدم

   

شهید محمد پاسبان ‌برگیش‌

نام پدر:محمدباقر

محل تولد:شهرستان قوچان‌

تاریخ تولد:15/06/44

تاریخ شهادت :22/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :باغ بهشت قوچان

کد شهید:6402894

   

شهید محمدرضا باباسلط‌انی

‌ نام پدر:حسن‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای بخش‌سرایان‌

تاریخ تولد:08/07/44

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6401922

   

شهید عباس‌ زارعی‌مصعبی

‌ نام پدر:حسن‌رضا

محل تولد:شهرستان فردوس‌

تاریخ تولد:03/01/45

تاریخ شهادت :28/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :خمپاره‌اندازـادوات شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6407509

       

شهید محمدمهدی‌ نقیبی

‌ نام پدر:سیدذبیح‌اله‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای اسیک‌

تاریخ تولد:20/01/46

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : نامعلوم یگان: گلزار :بهشت‌اکبر

کد شهید:6416026

   

شهید هادی‌ نصیرائی‌هوش‌

نام پدر:محمد

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای بخش‌بیشه‌دید

تاریخ تولد:29/02/41

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6415832

   

شهید علی‌ انصاری‌

نام پدر:غلامرضا

محل تولد:شهرستان فردوس‌ روستای آسیک‌

تاریخ تولد:03/05/43

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت :بوارین والفجر8 منطقه : مسؤلیت :مخابرات‌وبی‌سیم‌ شغل : عضویت : بسیجی‌ یگان:تیپ21اامامرضا گلزار :فردوس

کد شهید:6401748

   

شهید جواد صبا

نام پدر:خلیل‌اله‌

محل تولد:شهرستان فردوس‌

تاریخ تولد:01/07/45

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6409511

   

شهید محمدرضا زنگنه‌اسدابادی

‌ نام پدر:غلامحیدر

محل تولد:شهرستان تربت‌حیدریه‌ روستای نیاراباد

تاریخ تولد:09/06/48

تاریخ شهادت :21/11/64

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : سایر یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6407722

   

شهید حسین‌ پهلوان‌

نام پدر:محمد

محل تولد:شهرستان کاشمر روستای قراچه‌

تاریخ تولد:03/11/47

تاریخ شهادت :26/10/65

محل شهادت : منطقه : مسؤلیت :رزمنده‌ شغل : عضویت : نامعلوم یگان: گلزار :ثبت نشده

کد شهید:6507565

 
/ 0 نظر / 14 بازدید