به یاد دانشجوی شهید حسین دلخواه


* سوم: آنان به نگهبانی از سلامت پرداختند سلامت جان، ایمان، میهن، انقلاب و عزت ایران، زخم تعدی بیگانه را به غیرت مرهم گذاشتند. بیماری اشغال را با داروی فتح و آزادسازی درمان کردند و شکستگی اراده را تا ایستادن مداوا کردند. این ۴ تن در واحدهای اطلاعات و عملیات و غواصی، کاری کردند، کارستان و درمان ها یافتند برای جان و جهان و ایمان که معلوم نیست پزشکی بتواند بدان دست یابد. اینان غیرت را، همت را، ایثار را به اوج رساندند، تا احیای عشق رقم خورد و چنین هم شد و سرانجام قلم ها نوشتند، تاریخ فارغ التحصیلی اینان را با این روایت؛

محمد وکیلی اسفندیاری

تاریخ شهادت: 1365.10.25 - عملیات کربلای ۵- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

حسن دلخواه

تاریخ شهادت: 1366.6.18 - کربلای ۸- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

وحید شادیفر

تاریخ شهادت: 1366.1.18 - کربلای ۸- محل شهادت: خرمشهر- شلمچه

محمد جواد صالحیان

تاریخ شهادت: 1362.1.22 - والفجر۱- محل شهادت: شرهانی

* چهارم: شهیدان، این طبیبان جان، امشب منتظرند تا جان ها را از غبار پاک کنند، دردها را به درمان رسانند و شما هم دعوت شده اید برای حضور در این محفل و هم انتخاب این یک دعوت خاص است برای کسانی که هنوز لحظه های خاص بودن در زندگی شان وجود دارد؛ منبع:خراسان رضوی - مورخ پنج‌شنبه 1390/02/29 شماره انتشار 17839 /صفحه٧/فرهنگی

/ 1 نظر / 17 بازدید
محمدی

دلخواه گرنباشی دلبرنمی پسندد/قلبی که عاشق است جزخنجرنمی پسندد دلداده گرنباشی همچون حسین دلخواه/بی شک تورابه یاری رهبرنمی پسندد روحش شادوراهش پررهروباد.